Använd formuläret nedan om du vill söka efter dokument som innehåller specifika ord eller ordkombinationer på den här webbplatsen. Funktionen för textsökning visar en lista över matchande dokument. De bästa matchningarna visas överst. Alla poster i listan är länkar till matchande dokument. Om det finns en rubrik i dokumentet så visas den. Annars visas bara dokumentets filnamn. Tillsammans med exemplen får du en kort beskrivning av frågespråket.

Sök efter:


Hjälp

I funktionen för textsökning formuleras frågorna med hjälp av booleska uttryck som innehåller nyckelorden AND, OR och NOT. Frågorna placeras inom citationstecken. Till exempel:

hämta information
hittar dokument som innehåller "hämta" eller "information"

hämta or information
samma som ovan

hämta and information
hittar dokument som innehåller både "hämta" och "information"

hämta not information
hittar dokument som innehåller "hämta" men inte "information"

(hämta not information) and WAIS
hittar dokument som innehåller "WAIS" och "hämta" men inte "information"

webb*
hittar dokument med ord som börjar på "webb"

Tillbaka till början